Styrelse

Styrelsen 2016

Kontaktperson:
Maria Winger
Ordförande
Skeknäset 110
840 64 Kälarne
Mobil: 0730-405926
Epost: maria.winger@naturskyddsforeningen.se

Lars Johnson
Vice ordförande
RöGrinna Gård
Kånkback 114
840 70 Hammarstrand
Mobil: 070 – 265 06 64
E-post: rogrinnalars@icloud.com

Jenny Nordenström
Sekreterare
Ragunda 217
840 70 Hammarstrand
Mobil: 070 – 344 36 34

Sinikka Laitinen
Kassör
Mobil: 070 – 438 48 84
E-post: irma.sinikka@gmail.com

Elisabeth Moberg
Ordinarie
Mobil: 070 – 637 04 86
E-post: elisabeth.moberg@hotmail.com

Birgitta Strandberg
Ordinarie
Mobil: 070-659 56 70
E-post: birgitta@moontain.se

Hans-Ola Berglund
Suppleant
Mobil: 073 – 076 63 18
E-post: repgubben@gmail.com

REVISORER

Åsa Nilsson och Maria Berglund

REVISORSUPPLEANTER

Inga Blom och Hans-Erik Nilsson

VALBEREDNING

Sammankallande:
Karin Skoog karin.skoog63@hotmail.com

Anders Jönsson