Styrelsen

Styrelsen 2017

Kontaktperson:
Maria Winger
Ordförande
Skeknäset 110
844 97 Kälarne
Mobil: 0730-405926
Epost: maria.winger@naturskyddsforeningen.se

Jenny Nordenström
Sekreterare
Ragunda 217
844 92 Hammarstrand
Mobil: 070 – 344 36 34

Sinikka Laitinen
Ordinarie, medlemsansvarig
Mobil: 070 – 438 48 84
E-post: irma.sinikka@gmail.com

Mobil: 070 – 438 48 84

Elisabeth Moberg
Ordinarie
Mobil: 070 – 637 04 86
E-post: elisabeth.moberg@hotmail.com

Berna Lindström

Kassör

Mobil: 070 – 392 85 09

E-post: bernalind@hotmail.com

Ina Paliahenkaya

Suppleant

Mobil: 070-352 35 58

E-post: agrominsk@yahoo.com

 

REVISORER

Åsa Nilsson, tel. 070-546 86 56

Maria Berglund, tel. 070-553 93 58

REVISORSUPPLEANTER

Inga Blom och Hans-Erik Nilsson (medlem Bräcke)

VALBEREDNING

Sammankallande:
Jan-Erik Nilsson, tel 070-316 48 95 jan-erik.ni@telia.com

Stefan Nilsson, tel 070-374 89 70 s.nilzzon@telia.com

Dan Henriksson, tel 070-301 74 36 skogstrolletab@telia.com