Välkommen till BUSHRESAN 17 augusti!

Kom med på en spännande resa i landskapet. Bushresan handlar om hur vi kan behålla det öppna landskapet och rädda ett gemensamt kulturarv. Kostnad: Gratis. Anmälan: Senast 10 augusti (för att beräkna mat och fika). Program och anmälan finns på Landsbygdsnätverkets hemsida: http://www.landsbygdsnatverket.se/bushresan

Läs mer

Onsdag 17 augusti genomför vi Bushresan

Foto: Maria Danvind

Bushresan genomförs i samarbete mellan Naturskyddsföreningen, Landsbygdsnätverket, Hela Sverige ska leva! i Jämtlands län, Ragunda kommun, Hembygdsföreningen i Ragunda och Studiefrämjandet.  Landshövding Jöran Hägglund och Terese Bengard från Hela Sverige Ska Leva medverkar, liksom inbjudna politiker. Program och länk för anmälan kommer att publiceras på hemsidan i mitten av juli.

Läs mer

Guidad utflykt till Tjärnviksdalen

På söndag 29 maj blir det en guidad utflykt till Tjärnviksdalen vid Gesunden. Björn Olofsson från Länsstyrelsen i Jämtlands län och Göran Hansson från Ragunda Kommun är guider. Landskapet i Tjärnviksdalen har formats sedan lång tid tillbaka med sediment som forslats fram och har avsatts, under bland annat istiden. Guiderna kommer att berätta om de […]

Läs mer

Vi söker Natursnokar!

Är du intresserad av att leda barn i naturen? Utbildning i Hammarstrand planeras till hösten. För intresseanmälan och information kontakta maria.winger@naturskyddsforeningen.se eller 0730-405926. Mer om Natursnokarna

Läs mer

Omstart i Naturskyddsföreningen Ragunda!

Naturskyddsföreningen Ragunda har en gång varit en aktiv krets med många medlemmar. Under en lång period nu har föreningen varit vilande. Det är därför glädjande för oss, att vi är några medlemmar som har samlats för att föreningen ska komma igång. Hoppas att du som medlem kommer att stödja initiativet till kretsens omstart. Är du […]

Läs mer

22 mars Kretsstämma/Årsmöte

Tisdagen den 22 mars kl. 18.00 inbjuds alla intresserade till kretsstämma på tidigare Värdshuset Vildhussen i Hammarstrand. Karin & Mats Ericson från Undersåker (taiga Nature & Photo,  http://taigaphoto.se) tar oss med på en spännande resa i bild och berättelse till några av världens mest kända nationalparker, bl a Yellowstone, men också till Vålådalen som kanske blir […]

Läs mer