Program

Söndag 29 maj: Guidad tur till Tjärnviksdalen, Gesunden.
I samarbete med Länsstyrelsen i Jämtland och Ragunda kommun.

Den 17 augusti genomförs Bushresan!
Bussresa genom landskapet för att uppmärksamma nyttan med betesdjuren i landskapet. Landshövding Jöran Hägglund och Terese Bengard från Hela Sverige ska leva medverkar. Förutom inbjudna politiker är resan öppen för alla intresserade som ryms på en buss. Ett arrangemang i samarbete med Landsbygdsnätverket, Hela Sverige ska leva!, Hembygdsföreningen, Svenska Kyrkan, Studiefrämjandet och Ragunda kommun. Mer om Bushresan

Program och anmälan: http://landsbygdsnatverket.se/bushresan

3-4 september: Kurs för Natursnoksledare i Hammarstrand
Natursnokar är Naturskyddsföreningens verksamhet för barn mellan 2-12 år. Info och program