Välkommen till BUSHRESAN 17 augusti!

Kom med på en spännande resa i landskapet. Bushresan handlar om hur vi kan behålla det öppna landskapet och rädda ett gemensamt kulturarv. Kostnad: Gratis. Anmälan: Senast 10 augusti (för att beräkna mat och fika). Program och anmälan finns på Landsbygdsnätverkets hemsida: http://www.landsbygdsnatverket.se/bushresan

Läs mer

Onsdag 17 augusti genomför vi Bushresan

Foto: Maria Danvind

Bushresan genomförs i samarbete mellan Naturskyddsföreningen, Landsbygdsnätverket, Hela Sverige ska leva! i Jämtlands län, Ragunda kommun, Hembygdsföreningen i Ragunda och Studiefrämjandet.  Landshövding Jöran Hägglund och Terese Bengard från Hela Sverige Ska Leva medverkar, liksom inbjudna politiker. Program och länk för anmälan kommer att publiceras på hemsidan i mitten av juli.

Läs mer