Välkommen till BUSHRESAN 17 augusti!

Kom med på en spännande resa i landskapet. Bushresan handlar om hur vi kan behålla det öppna landskapet och rädda ett gemensamt kulturarv. Kostnad: Gratis. Anmälan: Senast 10 augusti (för att beräkna mat och fika). Program och anmälan finns på Landsbygdsnätverkets hemsida: http://www.landsbygdsnatverket.se/bushresan

Läs mer