Onsdag 17 augusti genomför vi Bushresan

Foto: Maria Danvind

Bushresan genomförs i samarbete mellan Naturskyddsföreningen, Landsbygdsnätverket, Hela Sverige ska leva! i Jämtlands län, Ragunda kommun, Hembygdsföreningen i Ragunda och Studiefrämjandet.  Landshövding Jöran Hägglund och Terese Bengard från Hela Sverige Ska Leva medverkar, liksom inbjudna politiker. Program och länk för anmälan kommer att publiceras på hemsidan i mitten av juli.

Läs mer